25/5/2008

Μέσο Βασίλειο

Στο συρτάρι: σημειώσεις — helion @ 8:45 μμ

Θα έπρεπε να γράψω κάτι για την Κίνα, αλλά δεν ξέρω ακόμα τι, πέρα από το ότι πήγα με άποψη και γύρισα με ερωτήματα. Γυρίζεις τον κόσμο και ο κόσμος γυρνά μετά για καιρό μέσα σου.

Οι φωτό μου είναι άτεχνη δευτερολογία στις αφαιρετικές του Michael Wolf, που θα μπορούσαν άνετα να είναι και στην Κίνα.

Update: Χα!

direniyor

Στο συρτάρι: σύντομαι-δηλώσεις — helion @ 2:33 μμ
http://www.youtube.com/watch?v=3WvwLXLTYBM

Δεν ξέρω αν έφταιγε ο πυρετός, αλλά αυτό το τραγούδι σε γλώσσα Μόρντορ μου άρεσε πολύ χτες. Και το μελαχροινό ξωτικό επίσης. Το ψήφισα 3 φορές πριν πέσω ξερή.

Aranıyor sahibi ruhumun
Tam yerine mi düştüm
Direniyor, direniyor, direniyor

Powered by WordPress